top of page

KIDS

Looking for something creative and fun for your child? At Muddum we have have a range of classes and activities for the kids to get involved in. Look at the options below to find which activity suits your child. Our teachers speak English, Czech and Spanish.

 

Kidsclass
KIDS CLASSES

MONDAY POTTERY

Monday 13:45-14:45 and 15:00-16:00
Our pottery lessons for kids are on Monday afternoon and go through the whole school year. We try various hand building techniques together with many ways of decoration. We also have a go on the wheel.
 

KERAMIKA V PONDĚLÍ

Pondělí 13:45-14:45 a 15:00-16:00

Pondělní keramika pro děti probíhá v průběhu celého školního roku. Zkoušíme různé techniky z ruky, které následně dekorujeme mnoha způsoby. Také si vyzkoušíme práci na hrnčířském kruhu.
 

___________________________ART TUESDAYS

Tuesday 15:30-17:30
We work with clay and we also paint, draw, cut, stick, recycle and use animation. When working with the kids, we believe it is important to show them different techniques but still allow them the freedom of imagination. We break the classes into semesters. Age category 6+

ÚTERNÍ VÝTVARKA

úterý 15:30-17:30

Pracujeme s hlínou, malujeme, kreslíme, stříháme, lepíme, recyklujeme, animujeme. Seznamujeme děti jednak s různými technikami, ale také klademe důraz na rozvíjení jejich fantazie.
Školní rok dělíme na dvě pololetí. Věková kategorie: 6+

___________________________

 

TEENS POTTERY

Wednesday 16:30-18:00
We offer a fresh new workshop for teenagers. We will do some sculpting, work on the wheel and also try some bowls, cups and plates by hand.
10 lessons for 2800kc.

TEENS POTTERY

Středa 16:30-18:00

Nabízíme zbrusu nový workshop pro teenagery. Budeme modelovat, pracovat na kruhu a vyrobíme také nějaké misky, hrníčky a talíře z ruky.
10 lekcí za 2800kc.

 

Success! Message received.

bottom of page