top of page

KIDS

Looking for something creative and fun for your child? At Muddum we have have a range of classes and activities for the kids to get involved in. Look at the options below to find which activity suits your child. Our teachers speak English, Czech and Spanish.

 

KIDS CLASSES
Kidsclass

Kids' classes take place twice a week on Tuesdays (15:30-17:30) and Wednesdays (13:45-15:45).

We work with clay and we also paint, draw, cut, stick, recycle and use animation. When working with the kids, we believe it is important to show them different techniques but still allow them the freedom of imagination. 

During the classes, we introduce them to different themes and cultures all around the world. For example, some of these include; African, Japanese, Chinese, Mexican, Inuits, Indian, and we will travel more in the future :)

We break the classes into semesters.

 

Age category: 5+

Dětské dílny se konají v úterý (15:30-17:30) a středu (13:45 - 15:45)

Pracujeme s hlínou, malujeme, kreslíme, stříháme, lepíme, recyklujeme, animujeme,...

Seznamujeme děti jednak s různými technikami, ale také klademe důraz na rozvíjení jejich fantazie.

V tématických blocích cestujeme napříč kulturami. Navštívili jsme již například Afriku, Japonsko, Čínu, Mexiko, Laponsko, Indii a v budoucnu procestujeme kultury další. 

Školní rok dělíme na dvě pololetí.

 

Věková kategorie: 5+

 

Success! Message received.

Garabatos
bottom of page