top of page
summercamp23.png

MUDDUM ART SUMMER CAMP 2023

7-11th of AUGUST

IN THE WORLD OF ŠVANKMAJER

This summer we dive into a magical world of Czech surrealist artist Jan Švankmajer. We will introduce his work and get inspired for our own creations. We also try some claymotion. Like every summer we spend a part of every day in the nearby Letna park. Lunch/snack is bought from home, the rest is provided by us.

 

Price 3500kc for a week

https://muddum.wordpress.com/art-summer/

*****


7-11 SRPNA

IN THE WORLD OF ŠVANKMAJER

​Toto léto se ponoříme do magického světa českého surrealistického výtvarníka Jana Švankmajera. Seznámíme se s jeho dílem a necháme se jím inspirovat pro naše vlastní výtvory. Také zkusíme claymotion. Jako každý rok i tentokrát strávíme část každého dne v přilehlých Letenských sadech. 0běd/svačinu si děti nosí z domova, o ostatní se postaráme.

 

Cena 3500Kč za týden

https://muddum.wordpress.com/art-summer/

Contact Us

Thanks for submitting!

bottom of page