muddum poster_Mesa de trabajo 1.png

MUDDUM ART SUMMER CAMP 2021

This summer we are going to travel to the jungle and we will be creative!

We will paint, draw, cut, sculpt, print, carve and so on.

We will also visit the Botanical garden in Troja.

Everyday we will spend some time in nearby Letna park.

 

Lunch/snack is brought from home, the rest is provided by us.

 

Price 2500kc for a week, 600kc for a day.

https://muddum.wordpress.com/art-summer/

*****

Letošní léto se vydáme do džungle a budeme tvořit!

Budeme malovat, kreslit, stříhat, modelovat, tisknout, vyřezávat.

Navštívíme také Botanickou zahradu v Tróji.

Každý den se provětráme v nedalekých Letenských sadech.

 

Oběd/svačinu si děti nosí s sebou, vše ostatní je zajištěno.

Cena 2500kč/týden, 600kč/den.

https://muddum.wordpress.com/art-summer/

Contact Us

Thanks for submitting!